Najnowsze wpisy


lip 12 2018 Likwidujemy firmę, trzeba zrobić odczyt...
Komentarze: 0
Likwidujemy firmę - trzeba zrobić odczyt kasy fiskalnej.
 
Przedsiębiorca planuje zamknąć prowadzoną firmę, w której wykorzystywał kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Przedsiębiorca ma merytoryczne pyania:
1. Czy odczytanie pamięci fiskalnej urządzenia, jak: kasy fiskalne lub drukarki fiskalne trzeba zrealizować w miejscu wykonywania działalności, czy również można go zrealizować, np. u serwisanta, czy też w urzędzie skarbowym? kasa fiskalna Sharp ER-285P
2. Czy za wykonanie odczytu pamięci fiskalnej serwis pobiera jakieś opłaty?
 
Informacja ogólna
 
Podatnik posiada dwa sposoby wykonania odczytu:
 
1) Uzgadnia wszystko z serwisantem ustalasz, natomiast serwisant w porozumieniu z US określa datę wykonania odczytu,
 
2) Uzgadnia wszystko z Urzędem Skarbowym i pinformuje serwisanta o terminie odczytu.
 
Sam protokół spisywany jest w Urzędzie Skarbowym.
 
Serwisant za wykonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy ma prawo pobrać zapłatę - jest to zewnętrzna usługa.
 
 
Kasa fiskalna lub drukarka fiskalna, to szczególne urządzenie, jego zasadniczym zadaniem jest kontrola fiskalna realizowanej przez przedsiębiorcę firmy. Z tego też powodu, mimo że kasa fiskalna lub drukarka fiskalna stanowi własność przedsiębiorcy, jej używanie powinno być w zgodzie z zapisami prawa i kontrolowane jest tak przez  uprawniony serwis techniczny, jak również przynależny miejscowo urząd skarbowy. Tak samo zamknięcie działania urządzenia, jak: tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne potrzebuje zrealizowania przez przedsiębiorcę konkretnych operacjii. Operacje te zostały wyszczególnione w rozporządzeniu w temacie warunków technicznych, pod które musząpodlegać tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne.
 
Na bazie § 7 ust. 8 tego rozporządzenia, koniec działania w trybie fiskalnym przez każde urządzenie fiskalne wymaga  zrealizowania, z udziałem pracownika US, odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z którego spisuje się protokół zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
 
Protokół musi być przygotowany w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika, realizującego serwis, jak również  dla urzędu skarbowego.
 
Równocześnie zapisy podanego wyżej rozporządzenia nie posidają ograniczeń tyczących się miejsca wykonania opisywanego odczytu.
 
Dlatego też jest możliwość dokonania odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej tak samo w miejscu jej używania, jak również w siedzibie serwisu, albo w US.
 
Ważne
 
Odczytanie pamięci fiskalnej urządzenia fiskalnego typu: kasy fiskalne Chorzów lub drukarki fiskalne Chorzów realizowane jest w obecności przedsiębiorcy, serwisanta, jak również pracownika US, w dacie uzgodnionej przez urządnika z pozostałymi uczestnikami.
 
Pracownicy serwisu zobligowani są na mocy przedmiotowego rozporządzenia do zrealizowanie operacji odczytu. Natomiast usługa przez nich wykonana ma prawo być odpłatna. Przedsiębiorca w takim wypadku winien się mieć świadomość, iż zapłaci za zrealizowaną usługę. Wartość takiej usługi każdy serwis ustala wg obowiązujecego w danej firmie serwisowej cennika.
Bezpłatnie serwis jest zobligowany do przeszkolenia pracowników US w zakresie obsugi danego modelu urządzenia fiskalnego typu: kasy fiskalne Chorzów lub drukarki fiskalne Chorzów.
 
Dodatkowo zarto teraz zaznaczyć, iż w związku z katem, że w realizowanej działalności przedsiębiorca wykorzystywał kasę fiskalną, to z pewnością dokonał odliczenia przysługującej mu ulgi na jej kupno. Natomiast w określonych przypadkach może stracić prawo do takiego odliczenia i w takim wypadku będzie zobligowany do zwrócenia uzyskanej kwoty. Taki przypadek pojawia się właśnie w sytuacji likwidacji działalności.
 
Z zaprezentowanego zapytania nie da się wynioskować, co jest ważne w temacie, w którym momencie przedsiębiorca zaczął rejestrowania przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. W wypadku, kiedy likwidacja firmy odbywa się po upływie 3 lat od dnia zaczęcia rejestrowania, to fakt wykorzystania ulgi w postaci zwrotu części kwoty wydanej na jej kupno, jest całkowicie nieistotna. Natomiast w wypadku, kiedy kasa fiskalna lub drukarka fiskalna używana była mniej niż 3 lata, wtedy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić ulgę związaną z jej kupnem (art. 111 ust. 6 ustawy o VAT).
 
Źródło: kasafiskalna.pl
cze 28 2018 JPK_VAT w kontekście raportu dobowego z...
Komentarze: 0
JPK_VAT w kontekście raportu dobowego z kasy fiskalnej
 
Przedsiębiorę nurtuje ważne pytanie: jak powinien on wprowadzać w pliku JPK_VAT raportykasa fiskalna Elzab Mini E emitowane przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne? Jakie informacje należy wprowadzać w obowiązkowych pozycjach? 
 
Informacja:
 
W polu: Nazwa - należy wprowadzić, np. "raport fiskalny", natomiast w NIP słowo "brak" lub same zera.
 
Informacja:
 
W polu, które tyczy się kontrahenta - "sprzedaż paragonowa", natomiast w reszcie pól "brak".
 
 
Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów opublikowanych na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl i tyczących się JPK, w strukturze JPK_VAT paragony fiskalne powinno się ujmować zbiorczo na bazie dowodu "Raport fiskalny okresowy".
 
Natomiast w wypadku wpisywania, m.in. danych kupującego w wypadku sprzedaży paragonowej emitowanej przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne stwierdzono, że: " (…) Taka sprzedaż ma prawo być (…) wprowadzona zbiorczo - wtedy w konkretnych pozycjach obowiązkowych trzeba wprowadzić »sprzedaż paragonowa«. (…)"
 
Dlatego też w rejestrze sprzedaży VAT i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT paragony fiskalne trzeba wprowadzać na bazie dowodu "Raport fiskalny okresowy" emitowany przez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne, natomiast  w polach: "NIP kontrahenta" ("NrKontrahenta" w JPK_VAT), "Nazwa kontrahenta", oraz "Adres kontrahenta" tego rejestru trzeba wprowadzić "sprzedaż paragonowa". 
Jednocześnie trzeba przyznać, iż nie będzie także błędem, jeżeli w tych konkretnych pozycjach obowiązkowych (np. w polu dotyczącym NIP czy adresu kontrahenta) przedsiębiorca wprowadzi słowo "brak".
 
Natomiast nowe tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne będą posiadały opcje przygotowywania pliku JPK_VAT.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
cze 19 2018 Moment zaczęcia sprzedaży poprzez kasy...
Komentarze: 0

Moment zaczęcia sprzedaży poprzez kasy fiskalne

Jaka chwila uruchamiania nowej firmy jest prawidłowa do rozpoczęcia rejestrowaniadrukarka fiskalna Novitus HD sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz rolników ryczałtowych przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Dla przykładu: podatnik rozpoczął realizowanie handlu detalicznego w segmencie małej gastronomii, i zastanawia się on, w którym momencie powstaje u niego zobowiązanie do prowadzenia operacji handlu detalicznego poprzez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne.

Tanie kasy fiskalne stanowią w sposób określony specyficzną formę realizowania ewidencjonowania handlu detalicznego na potrzeby liczenia podatku VAT. Połączone to zazwyczaj jest z konkretną grupą płatników, takich którzy handlują towarami i usługami do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również rolników ryczałtowych.

Ustawodawca w emitowanych na forum zapisach ustawy o podatku od towarów i usług ( nazywamy takie zapisy ustawą VAT) przekazuje informację, że w wypadku wystawiania faktury VAT, czy też braku takiej potrzeby wystawienia faktury VAT, taki przedsiębiorca posiadł zobowiązanie rejestrowania sprzedaży detalicznej poprzez tanie kasy fiskalne lub drukarki fiskalne w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, lub też rolników ryczałtowych, również w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przekazał takiemu klientowi na jego prośbę fakturę VAT. Natomiast nie każdy przedsiębiorca jest zobligowany do realizowania sprzedaży poprzez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne.

W emitowanych rozporządzeniach Ministerstwa Finansów , które tyczą się urządzeń fiskalnych fiskalnych i publikowanych co najmniej raz do roku są publikowane są ustalane wyjątki od takiej reguły. Publikowane są grupy płatników, które w konkretnym roku kalendarzowym zostaną zwolnione z rejestracji kwot obrotu i podatku VAT poprzez tanie kasy fiskalne, czy tanie drukarki fiskalne.

Natomiast w każdym roku takie grupy są stopniowo zawężane. Inaczej mówiąc, coraz węższa grupa przedsiębiorców ma prawo oczekiwać zwolnień faktu, że w jego firmie musi być zainstalowana kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna. Kasa fiskalna lub drukarka fiskalna montowana jest na obecny czas w coraz większej liczbie punków obsługi klientów detalicznych i w coraz bardziej różnorodnych branżach.

Obecnie resort finansów przymierza się do wprowadzenia kas fiskalnych on-line.

kwi 24 2018 Używana kasa fiskalna na sprzedaż
Komentarze: 0
Używana kasa fiskalna na sprzedaż
 
Właściciel firmy zamknął prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Planuje w następnym kasa fiskalna Elcom Euro 50 TE kroku, aby jego kasy fiskalne lub drukarki fiskalne miały przeprowadzony odczyt zawartości pamięci fiskalnej. Po wykonaniu takiego odczytu chciałby on kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne odsprzedać innej firmie. Czy ma prawo przeprowadzić taką operację?
 
Właściciel firmy może tanie kasy fiskalne lub drukarki fiskalne zezłomować zgodnie z unijną dyrektywą. Natomiast jeśli elementy z urządzenia fiskalnego działają w pełni poprawnie, to można urządzenia fiskalne sprzedać innej firmie.
 
 
W zapisach, pod które podlegają tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne brak jest precyzyjnie brzmiących regulacji, które będą się odnosiły do działania właściciela firmy posiadającego tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne w sytuacji zamknięcia realizowanej przez niego działalności gospodarczej. Żaden z obowiązujących zapisów nie zakazuje właścicielowi firmy odsprzedania kasy fiskalnej, która w pełni prawnie do niego należy. Identyczne stanowisko opisane zostało w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2012 r., nr ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy poinformował m.in., że po wycofaniu kas fiskalnych z trybu użytkowania i dopełnieniu każdej z formalności opisanych zapisami, zarządzanie kasami fiskalnymi w całości należy do właściciela firmy.
 
Dlatego też brak jest zakazów, by w opisywanym powyżej zdarzeniu kasa fiskalne, czy też drukarka fiskalna mogła zostać fizycznie zlikwidowana (zezłomowana), albo też odsprzedana innej firmie. Natomiast praktyka pokazuje całkiem inne rozwiązanie. Prawdą jest, iż nikt poza producentem (importerem) nie jest na tyle zaciekawiony kupnem takiej kasy. Dlaczego? Ponieważ kasa fiskalna lub drukarka fiskalna to urządzenie o bardzo konkretnym przeznaczeniu, a jej budowa, działanie oraz rodzaj używania przez przedsiębiorcęa opisane zostały precyzyjnie w zapisach, które odnoszą siędo kas fiskalnych. W zgodzie z takimi zapisami do sprzedaży kas fiskalnych prawnie umocowani są jedynie uprawnieni producenci krajowi i podmioty realizujące  wewnątrzwspólnotowe nabycie, czy też import kas, oraz którzy mają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że oferowane przez nich tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne spełniają parametry opisane w art. 111 ust. 6a, jak również kryteria i warunki, pod które winny podlegać kasy fiskalne i tanie drukarki fiskalne.
 
W przypadku, gdyby właściciel firmy zdecydował się na sprzedaż kasę fiskalnej innej firmie, to konieczne jest skonsultować taką decyzję z uprawnionym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kasa fiskalna lub drukarka fiskalna dopełni wymogów opisanych w ustawie o VAT i czy istnieje możliwość zamontowania nowego modułu fiskalnego.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
kwi 17 2018 Kasa fiskalna w usługach prawniczych online...
Komentarze: 0
Kasa fiskalna w usługach prawniczych online
 
REalizowane przez przedsiębiorcę usługi prawnicze porzez internet nie są usługamidrukarka fiskalna Elzab Zeta elektronicznymi, tłumacząc inaczej, mówimy wówczas, że ich realizowanie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy też rolnikom podlega ewidentnie rejestrowaniu przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne.
 
Taką opinię wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2015 r., nr IBPP4/4512-8/15/PK.
 
Z zaprezentowanego rzeczywiście w interpretacji stanu wynika, iż przedsiębiorca realizuje serwis internetowy, przy pomocy, którego realizuje porady prawne. Pytania klienta przesyłane przez serwis przekazywane zostają do kompetentnego prawnika (np. adwokata, radcy prawnego, doradcy prawnego), który w następnej kolejności przygotowuje m.in. porady, opinie, wzory pism czy dokumentów. W związku z opisanym przedsiębiorca przedstawił zapytanie, czy realizowana przez niego usługa jest usługą elektroniczną w rozumieniu zapisów o VAT i czy obliguje ona do realizowania rejestracji przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne?
 
US biorąc po uwagę art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, jak również zapisy rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.) poinformował, iż warunkiem niezbędnym do zaliczenia usługi do usług elektronicznych jest fakt, aby była ona realizowana poprzez internet lub podobną sieć  elektroniczną, była zautomatyzowana (tj. udział człowieka jest niewielki) jak również fakt, że jej zrealizowanie bez wykorzystania technologii informacyjnej byłoby niemożliwe.
 
Biorąc pod uwagęwyżej opisane, US poinformował, iż usługa realizowana przez przedsiębiorcę niewątpliwie zawiera określone cechy usługi elektronicznej, ponieważ realizacja za pomocą internetu jest realizowana dzięki technologii informacyjnej. Natomiast zauważono, że pytania przedstawiane przez klientów, jak również przekazywane klientom odpowiedzi (porad, sporządzanie pism, itd.) przez internet są jedynie elementem usługi zasadniczej. W opisywanej sytuacji, jak możemy przeczytać: "(...) realizowany przez przedsiębiorcę serwis jest w rzeczywistości kanałem komunikacyjnym. Jednakże generalną częścią usługi jest przekazanie klientom porad prawnych, które w takim wypadku za każdym razem są przygotowywane przez prawników. Dodatkowo realizowanie przedmiotowej usługi cechuje się brakiem automatyzmu, który w rzeczywistości ograniczony został tylko do zakresu dostępu do historycznej korespondencji i wysłania pytania klienta do konkretnego prawnika.
 
W związku z powyższym nie da się stwierdzić, iż realizowana usługa jest zautomatyzowana, natomiast udział człowieka jest marginesowy, co jest konieczne by taką usługę uznać za elektroniczną. Natomiast fakt, że każda odpowiedź jest realizowana przez prawnika informuje o tym, iż udział człowieka w przygotowaniu przedmiotowej usługi jest decydujący, a w związku z tym automatyzm przy realizowaniu usługi ma ograniczony zakres i ogranicza się do kwestii uzupełniających operację generalną jaką jest udzielenie porady prawnej. (...)"
 
Nawiązując do aktualnych przepisy rozporządzenia w temacie zwolnień uznano, że przedsiębiorca od 1 marca br. zobligowany byłdo zaczęcia rejestracji sprzedaży detalicznej poprzez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne. W żądnym przypadku znaczenia nie posiada – wg US – fakt, że zapłata zrealizowana jest na rachunek bankowy przedsiębiorcy jak również to, iż jest ona realizowana w ramach refakturowania. 
 
W tym temacie możemy przeczytać:
 
"(...) Odnośnie (...) samej klasyfikacji realizowanej usługi trzeba zaznaczyć (...) że w przypadku takim jak ten,  gdzie osoba wnioskująca nabywa, a w następnej kolejności odsprzedaje usługę, usługa na etapie realizowania jej przez osobę wnioskującą zachowuje swój początkowy charakter nadany jej przez 'rzeczywistego wykonawcę' usługi czyli przez prawnika, który udziela porady prawne czy przygotowuje określone pismo. W związku z powyższym, w celu oceny charakteru realizowanych przez osobęwnioskującą usług w pierwszej kolejności trzeba ocenić charakter usług, które osoba wnioskująca nabywa i odsprzedaje rzeczywistemu beneficjentowi.
 
Zakres usług, które osoba wnioskująca nabywa od prawników pokazuje, że ich charakter jest typowo prawniczy. (...) Dtalego trzeż należy zauważyć, że osoba wnioskująca nabywa usługi prawnicze, co w konsekwencji  determinuje charakter usług przez niego świadczonych. (...)"
W związku z powyższym konieczne jest realizowanie takich usług przez tanie kasy fiskalne, czy tanie drukarki fiskalne.
 
Źródło: kasafiskalna.pl